מחקרים

ראשי >בדיקות יעילות
נערכו בדיקות במטהרי ®Airfree, במעבדות בלתי תלויות במכונים ואוניברסיטאות במדינות שונות, חלקן מובא בטבלה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טבלה המתארת בדיקות יעילות של ®Airfree בהפחתה של מיקרו-אורגניזמים
 
  
* מוסמך בתקן ISO 17025
ניתן לעיין בדו"חות של הבדיקות לעיל ונוספות באתר האינטרנט:   http://www.airfree.com/en-TT/Scientific-Tests.aspx